BẢNG GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2018

SUMMER COURSE : 7 THÓI QUEN THÀNH CÔNG

SUMMER CAMP: THAM QUAN THẾ GIỚI XUNG QUANH

TỪ 6 TUỔI ĐẾN 11 TUỔI ( KIDS )

TỪ 11 TUỔI ĐẾN 15 TUỔI ( TEEN )

 

HỌC PHÍ KHÓA HÈ : 3.500.000VNĐ/10 TUẦN

ƯU ĐÃI : 20% HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ TRƯỚC 15/5/2018

 

 

KHÓA HỌC CHÍNH KHÓA

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 100%

CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VIẾT NƯỚC NGOÀI 100%

 

VOUCHER : 100% HỌC BỔNG

                       50% HỌC BỔNG

                        30% HỌC BỔNG

 

PRESCHOOL (MẦM NON )     3T- 6T

KIDS ENGLISH                           6T-11T

TEEN ENGLISH                         11T-15T

ADVANCE                                 15T- 18T

1.2000.000VNĐ/1THÁNG

 1.500.000 VNĐ/ THÁNG

 1.700.000.VNĐ/ THÁNG

 1.800.000 VNĐ / THÁNG

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2018

SUMMER COURSE : 7 THÓI QUEN THÀNH CÔNG

SUMMER CAMP: THAM QUAN THẾ GIỚI XUNG QUANH

TỪ 6 TUỔI ĐẾN 11 TUỔI ( KIDS )

TỪ 11 TUỔI ĐẾN 15 TUỔI ( TEEN )

 

HỌC PHÍ KHÓA HÈ : 3.500.000VNĐ/10 TUẦN

ƯU ĐÃI : 20% HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ TRƯỚC 15/5/2018

 

 

KHÓA HỌC CHÍNH KHÓA

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 100%

CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VIẾT NƯỚC NGOÀI 100%

 

VOUCHER : 100% HỌC BỔNG

                       50% HỌC BỔNG

                        30% HỌC BỔNG

 

PRESCHOOL (MẦM NON )     3T- 6T

KIDS ENGLISH                           6T-11T

TEEN ENGLISH                         11T-15T

ADVANCE                                 15T- 18T

1.2000.000VNĐ/1THÁNG

 1.500.000 VNĐ/ THÁNG

 1.700.000.VNĐ/ THÁNG

 1.800.000 VNĐ / THÁNG

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2018

SUMMER COURSE : 7 THÓI QUEN THÀNH CÔNG

SUMMER CAMP: THAM QUAN THẾ GIỚI XUNG QUANH

TỪ 6 TUỔI ĐẾN 11 TUỔI ( KIDS )

TỪ 11 TUỔI ĐẾN 15 TUỔI ( TEEN )

 

HỌC PHÍ KHÓA HÈ : 3.500.000VNĐ/10 TUẦN

ƯU ĐÃI : 20% HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ TRƯỚC 15/5/2018

 

 

KHÓA HỌC CHÍNH KHÓA

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 100%

CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VIẾT NƯỚC NGOÀI 100%

 

VOUCHER : 100% HỌC BỔNG

                       50% HỌC BỔNG

                        30% HỌC BỔNG

 

PRESCHOOL (MẦM NON )     3T- 6T

KIDS ENGLISH                           6T-11T

TEEN ENGLISH                         11T-15T

ADVANCE                                 15T- 18T

1.2000.000VNĐ/1THÁNG

 1.500.000 VNĐ/ THÁNG

 1.700.000.VNĐ/ THÁNG

 1.800.000 VNĐ / THÁNG